ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมา (รายเดือน) จำนวน 15 อัตรา
 •     วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมา (รายเดือน) จำนวน 15 อัตรา ตำแหน่งครูสอนวิชาสังคมศึกษา, ครูวิชาวิทยาศาสตร์ , ครูสอนวิชาดุริยางคศิลป์ ครูวิชานาฎศิลป, เจ้าหน้าที่งานแผน , เจ้าหน้าที่ระเบียนวัดผล, พนักงานทำความสะอาด ผู้สนใจติดต่ขอยื่นเอกสารได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กันยายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5328-3561 ต่อ 100
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/09/2556
 • หมดเขต    25/09/2556
 • อ่าน   806
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294