ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
 •     โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง, ผู้ช่วยกุ๊ก, โภชบำบัด, เจ้าหน้าที่การตลาด, พยาบาลวิชาชีพ , นักรักสีเทคนิค, เภสัชกร ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-85380-1899
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/09/2556
 • หมดเขต    11/10/2556
 • อ่าน   1355
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294