ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครตำแหน่งงานสำหรับคนพิการ
 •     โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งงานสำหรับคนพิการ เจ้าหน้าที่พัสดุ , เจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์ , เจ้าหน้าที่บัญชี ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ รับสมัครตำแหน่งงานสำหรับคนพิการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5380-1999
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/09/2556
 • หมดเขต    11/10/2556
 • อ่าน   586
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294