ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่จ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 •     องค์กาบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่จ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 ตำแหน่ง 20 อัตรา, ผู้ช่วยช่างสำรวจ, ผู้ช่วยช่างโยธา, ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ, ผู้ช่วยช่างเครื่องกล จำนวน 6 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์กาบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-1500 ต่อ 209
 • หน่วยงาน    องค์กาบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/09/2556
 • หมดเขต    29/10/2556
 • อ่าน   1956
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294