ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
 •     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักการเงินและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานบริหารและธุรการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4012
 • หน่วยงาน    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/10/2556
 • หมดเขต    22/10/2556
 • อ่าน   757
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294