ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็ก 2 ขวบครึ่งชั้นอนุบาล 1-3 และ ป.1-3
 •     โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) อ.หางดง เชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็ก 2 ขวบครึ่งชั้นอนุบาล 1-3 และ ป.1-3 ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานบริหารทั่วไ โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5342-6173
 • หน่วยงาน    โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/01/2557
 • หมดเขต    18/02/2557
 • อ่าน   553
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294