ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges UWC
 •     สำนักงาน ก.พ.ถ.ติวานนท์ นนทบุรี รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges UWC ประจำปี 2557 เพื่อไปศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงาน ก.พ.ถ.ติวานนท์ นนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-2547-1346
 • หน่วยงาน    สำนักงาน ก.พ.ถ.ติวานนท์ นนทบุรี
 • วันที่ประกาศ   07/01/2557
 • หมดเขต    14/02/2557
 • อ่าน   510
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294