ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
 •     สถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท อ.แม่ริม เชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายธุรการ สถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5386-2100
 • หน่วยงาน    สถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/01/2557
 • หมดเขต    31/03/2557
 • อ่าน   498
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294