ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
 •     โรงพยาบาลแม่พริก อ.แม่พริก ลำปาง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่พริก อ.แม่พริก ลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5429-9324 ต่อ 131
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแม่พริก อ.แม่พริก ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   15/01/2557
 • หมดเขต    10/01/2557
 • อ่าน   469
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294