ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา
 •     โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต เชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ตำแหน่ง โภชนาบำบัด, เจ้าหน้าที่การตลาด, พยาบาลวิชาชีพ, นักรังสีเทคนิค, เภสัชกร, หัวหน้าเภสัชกร, เจ้าหน้าทีบัญชี, พนักงานผู้ช่วยพยาบาล,ธุรการ , เจ้าหน้าที่สหกรณ์, เจ้าหน้าที่ช่าง, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งคนพิการค, เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่บัญชี ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ แผนกบุคคล โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5380-1999
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/01/2557
 • หมดเขต    31/01/2557
 • อ่าน   1367
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294