ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2557
 •     วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2557 เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถในด้านดนตรี-นาฎศิลป์ไทย และศิลปะสากล ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ห้องธุรการวิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5328-3561 ต่อ 106
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/01/2557
 • หมดเขต    22/03/2557
 • อ่าน   411
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294