ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 •     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหารทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-9071
 • หน่วยงาน    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/01/2557
 • หมดเขต    28/02/2557
 • อ่าน   1085
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294