ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานขายประจำร้านกาแฟ 1 อัตรา, ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารไ้ดที่ สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ ถึคงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5396-3200
 • หน่วยงาน    สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จำกัด ต.ไชยสถาน อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/01/2557
 • หมดเขต    07/02/2557
 • อ่าน   1137
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294