ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พยาบาล
 •     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานบริหารทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัด นี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4483
 • หน่วยงาน    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/01/2557
 • หมดเขต    07/02/2557
 • อ่าน   509
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294