ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
 •     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.ทุ่งโฮเต็ล เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.ทุ่งโฮเต็ล เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-5361 ต่อ 111
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.ทุ่งโฮเต็ล เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/01/2557
 • หมดเขต    07/02/2557
 • อ่าน   1910
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294