ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
 •     โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน อ.เมือง แม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ จำนวน 1 อัรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานธุรการ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน อ.เมือง แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5361-1402 ต่อ 128
 • หน่วยงาน    โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน อ.เมือง แม่ฮ่องสอน
 • วันที่ประกาศ   03/02/2557
 • หมดเขต    03/02/2557
 • อ่าน   594
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294