ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จำกัด ต.ไชยสถาน อ.สารภี เชียงใหม่ รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแล ยูเอสที 1 อัตรา, สัตวบาล 1 อัตรา, ลูกจ้างรับ-จ่าย นมพาสเจอรไรส์, ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานสหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จำกัด ต.ไชยสถาน อ.สารภี เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5342-3052
 • หน่วยงาน    สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จำกัด ต.ไชยสถาน อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/03/2557
 • หมดเขต    17/03/2557
 • อ่าน   1486
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294