ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อสอบคัดเลือกเ้าเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิตัล
 •     รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อสอบคัดเลือกเ้าเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิตัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5387-3700
 • หน่วยงาน    คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/03/2557
 • หมดเขต    10/03/2557
 • อ่าน   454
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294