ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานประจำโรงแรม
 •     บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด(โรงแรมเมอเคียว ริเดียน เชียงใหม่ ) รับสมัครพนักงานประจำโรงแรม ตำแหน่ง พนักงานดูแลสวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด(โรงแรมเมอเคียว ริเดียน เชียงใหม่ ) ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 0-5325-3691
 • หน่วยงาน    บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด(โรงแรมเมอเคียว ริเดียน เชียงใหม่ )
 • วันที่ประกาศ   03/03/2557
 • หมดเขต    //2557
 • อ่าน   831
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294