ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 •     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ตแหน่งช่างไฟฟ้า 1 อัตรา, เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ตำแหน่งคนงาน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ธุรการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-1493
 • หน่วยงาน    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/03/2557
 • หมดเขต    11/03/2557
 • อ่าน   872
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294