ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียม
 •     มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียม นักกายอุปกรณ์ 2 ตำแหน่ง, พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง , คนสวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2271
 • หน่วยงาน    มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/03/2557
 • หมดเขต    28/03/2557
 • อ่าน   1999
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294