ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 •     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 1 อัตรา, ตำแหน่งคนงาน , ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที ่26 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-1493
 • หน่วยงาน    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/03/2557
 • หมดเขต    26/03/2557
 • อ่าน   1269
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294