ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ของหลักสูตรสาขาวิชาร่วม (สหสาขาวิชา) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 เมษายน 2557
 • หน่วยงาน    ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา
 • วันที่ประกาศ   31/03/2557
 • หมดเขต    11/04/2557
 • อ่าน   511
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294