ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
 •     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ตามโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 เมษายน 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับเข้าศึกษา โทรศัพท์ 045-353120-2 , 045-353610-2 หรือ www.entry.ubu.ac.th
 • หน่วยงาน    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • วันที่ประกาศ   31/03/2557
 • หมดเขต    28/04/2557
 • อ่าน   489
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294