ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
 •     สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพันกังานช่วยเหลือคนไข้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,910 บาท ปฏิบัติงานที่ งานการพยาบาลศูนย์สาธิพัฒนาการเด็กเล็ก กลุ่มการพยาบาล สังกัดสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ผู้สนใจสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 เมษายน 2557 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ricd.go.th
 • หน่วยงาน    สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 • วันที่ประกาศ   31/03/2557
 • หมดเขต    25/04/2557
 • อ่าน   1485
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294