ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 ตำแหน่ง รวม 47 อัตรา ผู้สนใจติดต่อสอบถาม และสมัครได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 - 25 เมษายน 2557
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/03/2557
 • หมดเขต    25/04/2557
 • อ่าน   2373
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294