ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ ที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี จำนวน 500 เครื่อง
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ ที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี จำนวน 500 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5333-1755
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/06/2557
 • หมดเขต    04/06/2557
 • อ่าน   392
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294