ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครูจ้างสอน
 •     วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า เชียงราย รับสมัครูจ้างสอน สาขาวิชางานยางยนต์ , 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า เชียงราย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5378-1592
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า เชียงราย
 • วันที่ประกาศ   06/06/2557
 • หมดเขต    11/06/2557
 • อ่าน   706
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294