ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สรรหารและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
 •     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.เชียงใหม่ สรรหารและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน แระจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง ผู้สนใจติดต่อยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มิถุนายน2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1177
 • หน่วยงาน    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/06/2557
 • หมดเขต    22/06/2557
 • อ่าน   1000
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294