ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียใหม่ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2398
 • หน่วยงาน    สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/06/2557
 • หมดเขต    25/06/2557
 • อ่าน   918
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294