ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จำกัด ต.ไชยสถาน อ.สารภี เชียงใหม่ รับสมัครงาน พนักงานรีดน้ำนมดิบศูนย์สารภี , เพศชาย 1 อัตรา, ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จำกัด ต.ไชยสถาน อ.สารภี เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที 8 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5342-2407
 • หน่วยงาน    สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จำกัด ต.ไชยสถาน อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/07/2557
 • หมดเขต    08/08/2557
 • อ่าน   946
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294