ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รัับสมัครงานหลายอัตรา
 •     โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต เชียงใหม่ รัับสมัครงานหลายอัตรา เจ้าหน้าที่การตลาด , กุ๊ก, ผู้ช่วยกุ๊ก, พยาบาลวิชาชีพ, นักรังสีเทคนิค, หัวหน้าเภสัชกร, พนักงานผู้ช่วยพยาบาล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5380-1998
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/07/2557
 • หมดเขต    16/08/2557
 • อ่าน   1122
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294