ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 •     เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานจ้างรายวัน จำนวน 5 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-0421
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/07/2557
 • หมดเขต    13/08/2557
 • อ่าน   1053
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294