ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5326-7397 ต่อ 101
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/07/2557
 • หมดเขต    29/08/2557
 • อ่าน   1002
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294