ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น
 •     วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 153 จำนวนมากกว่า 50 รายวิชา ผู้ที่สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 26 ธันวาคม 2557 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5321-1529, 0-5311-1875 ต่อ 100 หรือ 112
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/11/2557
 • หมดเขต    26/12/2557
 • อ่าน   504
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294