ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อรับทุนการศึกษา
 •     ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อรับทุนการศึกษา ณ วิทยาลัยในเครือข่าย United World Colleges ประจำปีการศึกษา 2557 ผู้สนใจสามารถดาวโหลดแบบฟอมร์มการรับสมัครได้ที่ Website สำนักงาน ก.พ. หรือ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน 0-2547-1907
 • หน่วยงาน    ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 • วันที่ประกาศ   20/11/2557
 • หมดเขต    31/12/2557
 • อ่าน   360
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294