ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา
 •      สำนักประชาสัมพันธ์เขต.3 ถนนประชาสัมพันธ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อรับใบสมัคร สำนักประชาสัมพันธ์เขต.3 หรือสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์เขต.3 0-5328-3734 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 24 พฤศจิกายน 2557
 • หน่วยงาน    สำนักประชาสัมพันธ์เขต.3 ถนนประชาสัมพันธ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/11/2557
 • หมดเขต    24/11/2557
 • อ่าน   923
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294