ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
 •     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ผู้สนใจขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 65 หมู่ที่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5332-4015
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/11/2557
 • หมดเขต    15/12/2557
 • อ่าน   784
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294