ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่ รับสมัครและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 29 อัตรา และประเภทพนักงานตามภารกิจ จำนวน 4 ตำแหน่ง 31 อัตรา รวมทั้งสิ้น 60 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำตึก พนักงานลาดยาง คนงานทั่วไป พนักงานดับเพลิง ตำแหน่งยาม คนสวน, ตำแหน่งพนีักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ขนาดหนัก ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 05399-8333
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/12/2557
 • หมดเขต    20/12/2557
 • อ่าน   640
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294