ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารโรงเก็บ 2 และ 3 จำนวน 2 หลัง
 •     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชีัยงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารโรงเก็บ 2 และ 3 จำนวน 2 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซ์้อเอกสารได้ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชีัยงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-4062
 • หน่วยงาน    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชีัยงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/12/2557
 • หมดเขต    24/12/2557
 • อ่าน   304
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294