ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย อ.ออมก๋อย เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 16 ศูนย์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย อ.ออมก๋อย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5346-7140
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย อ.ออมก๋อย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/12/2557
 • หมดเขต    25/12/2557
 • อ่าน   308
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294