ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครผู้พิการเรียนฟรีหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 •     วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับสมัครผู้พิการเรียนฟรีหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-211592,221875 ต่อ 100และ112
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/04/2558
 • หมดเขต    15/05/2558
 • อ่าน   300
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294