ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา ,ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 7 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญาโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5390 8500 ต่อ 60447-8
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/05/2558
 • หมดเขต    15/05/2558
 • อ่าน   790
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294