ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2559
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2559 ซึ่งจำแนกปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเป็น 4 สาขา ได้แก่ 1.ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย 2.ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 3.ปราชญ์เกษตรดีเด่น 4.ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 65 หมู่ที่ 1 ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5332-4015
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/09/2558
 • หมดเขต    23/10/2558
 • อ่าน   621
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294