ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ( เงินบำรุง) รายวัน
 •      โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ( เงินบำรุง) รายวัน ผู้สนใจขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053- 504043 ต่อ 22 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 23 กันยายน 2558
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
 • วันที่ประกาศ   22/09/2558
 • หมดเขต    23/09/2558
 • อ่าน   303
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294