ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 •     วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 156 จำนวน 50 รายวิชา ซึ่งใช้เวลาเรียน 150 ชั่วโมง ผู้สนใจขอซื้อเอกสารได้ที่ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5321 1592 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2558
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/10/2558
 • หมดเขต    22/10/2558
 • อ่าน   431
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294