ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จำนวน 4 อัตรา
 •     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จำนวน 4 อัตรา 1) ตำแหน่งพนักงานช่าง จำนวน 1 อัตรา , 2) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา , 3) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือด้านวิทยาสตร์และและการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา , 4) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามรถติดต่อสอบถามและยืนใบสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 4412
 • หน่วยงาน    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/12/2558
 • หมดเขต    28/12/2558
 • อ่าน   718
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294