ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2559
 •     สถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2559 ผู้สนใจขอซื้อเอกสารได้ที่ สถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5386 2100
 • หน่วยงาน    สถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท
 • วันที่ประกาศ   21/12/2558
 • หมดเขต    11/03/2559
 • อ่าน   273
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294