ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนปฐมวัยประจำปีการศึกษา2559
 •     สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านปลาดาวเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2559 โดยรับเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนเมษายน 2553-มิถุนายน 2556 เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 ผู้สนใจขอซื้อเอกสารได้ที่ สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านปลาดาว เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5328 3693
 • หน่วยงาน    ถานรับเลี้ยงเด็กบ้านปลาดาว เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/01/2559
 • หมดเขต    31/01/2559
 • อ่าน   345
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294