ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา
 •     สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จำกัด รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา 1.พนักงานรับน้ำนมดิบศูนย์สารภี 1 อัตรา 2.ลูกจ้างรับ-จ่ายนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอซื้อเอกสารได้ที่ สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จำกัด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5342 3052
 • หน่วยงาน    สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จำกัด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/01/2559
 • หมดเขต    18/01/2559
 • อ่าน   805
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294